Skip to main content

Op het Gratis Goud Festival presenteerden zich:

  • 20 goede vrijwilligersvoorbeelden uit het hele land;
  • 30 goede vrijwilligersvoorbeelden uit Deventer en;
  • 10 Gouden Gemeenten presenteren hùn beste vrijwilligersproject.

Bekijk hieronder de trips!1. Trips Gouden Gemeente

Trip 1: Alblasserdam - Vrouwen voor Elkaar - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Alblasserdam: Als kleine welzijnsorganisatie haalt de SWA ideeën en suggesties voor het dorp bij bewoners op. Welke rol heeft de professional/vrijwilliger door de veranderingen in het sociaal domein? Is er voldoende ruimte om te leren en te experimenteren en wat is hiervoor nodig?
Vrouwen voor Elkaar
: Vrouwen voor Elkaar is een super-internationale groep vrouwen in Deventer, die wekelijks bij elkaar komen en allerlei activiteiten organiseren.


Trip 2: Alphen aan den Rijn - Schalkhaar helpt Elkaar - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Alphen aan den Rijn: Hoe veranderen klanten in vrijwilligers en hoe gaat Alphen om met nieuwe groepen als statushouders en inwoners die via sociale activering aan de slag gaan. Hoe krijg je de goede match? Wat wordt van de nieuwe vrijwilliger gevraagd?
Schalkhaar helpt Elkaar
: Inwoners van Schalkhaar kunnen aan één van de zes ambassadeurs van Schalkhaar helpt elkaar (SHE) hulp vragen bij alledaagse klussen of diensten. De ambassadeur zoekt hier dan een passende GoedeBuur (vrijwilliger) voor uit. Ambassadeurs en GoedeBuren hebben ook een signaleringsfunctie.


Trip 3: De Fontein - Almere - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

De Fontein: Alle activiteiten in dit verbindingscentrum draaien om de thema's die ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in welke vorm dan ook. Zelfredzaamheid en ondernemerschap staan hier centraal.
Almere: Individueel talent van bewoners wordt geactiveerd, onder meer door middel van het leermeestergezelmodel:
een zelfredzame werkzoekende begeleidt kwetsbare werkzoekenden in een zelfstandig functionerend sociaal bedrijf.


Trip 4: Deventer - Deventer Sportploeg - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Deventer: Hoe worden jongeren in hun eigen buurt rolmodel voor anderen en dragen ze daar actief bij aan een positief leefklimaat.
Deventer Sportploeg
: Hoe 350 mensen met een verstandelijke beperking in Deventer kunnen sporten bij reguliere verenigingen.


Trip 5: Ede - SV Helios - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Ede: De gemeente Ede wil initiatieven rond vrijwilligerswerk niet (onbedoeld) remmen of belemmeren, maar juist stimuleren. ‘Moedig en ruimhartig loslaten’, wordt deze aanpak genoemd. Niet sturing van buitenaf is daarbij bepalend voor wat er van de grond komt, maar betrokkenheid van de juiste mensen.
SV Helios
: Veel meer dan voetbal alleen, dagelijks open van 08:00 tot 23:00 uur met extra maatschappelijke activiteiten samen met sport-, zorg-, welzijns-, onderwijsorganisaties en bedrijven van het aanliggende bedrijven.


Trip 6: Leerdam - Veiligheid in het vrijwilligerswerk - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Leerdam: In deze workshop neemt Leerdam de deelnemers mee in haar eigen ontdekkingsreis om nieuwe bronnen aan te boren en trajecten zo in te richten dat vrijwilligers optimaal geplaatst, opgeleid en begeleid worden.
Veiligheid in het vrijwilligerswerk
: In gesprek over hoe je ongewenst gedrag voorkomt en welke rol de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) daarbij kan spelen. Wat vraagt preventiebeleid van een organisatie? En wat is de rol van gemeenten?Door het ministerie van VenJ en VCA.


Trip 7: Vlaardingen - Digitale Bemiddeling (Lucas Meijs) - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Vlaardingen: Centrale vraag is hoe ‘zij’ te veranderen in ‘wij’. De workshop is bedoeld voor mensen die geloven dat vrijwilligersbeleid een zaak is voor gemeente én organisaties en die daar graag over meepraten.
Digitale Bemiddeling (Lucas Meijs)
: De voors en tegens en de kansen die nu blijven liggen, door Lucas Meijs op basis van WeHelpen en NLvoorelkaar.


Trip 8: Wijk bij Duurstede - Veiligheid in het vrijwilligerswerk - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Wijk bij Duurstede: Een netwerk van 26 vrijwilligersorganisaties in welzijn en zorg die samen via één telefoonnummer en website te bereiken zijn voor hulpvragen van inwoners en professionals. Over de successen, mislukkingen en het bewerkelijke van het verbinden van informele en formele zorg.
Veiligheid in het vrijwilligerswerk
: In gesprek over hoe je ongewenst gedrag voorkomt en welke rol de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) daarbij kan spelen. Wat vraagt preventiebeleid van een organisatie? En wat is de rol van gemeenten?Door het ministerie van VenJ en VCA.


Trip 9: Zaanstad - PEP Den Haag - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Zaanstad: De samenwerking tussen de vier sociale wijkteams en Bewonersbedrijven Zaanstad is waardevol, maar brengt ook dilemma’s met zich mee. Kunnen vrijwilligers deel uitmaken van de teams? Wijkteams hebben veel privacygevoelige informatie, betekent dit dat vrijwilligers beter niet in de eigen wijk kunnen werken of juist niet? En nog veel meer.
PEP Den Haag: Vernieuwend bemiddelen naar vrijwilligerswerk, samen met vrijwilligers.2. Trips Meer dan handen vrijwilligersprijzen, Fondsenmarkt

Trip 1: WZC Humanitas - Fier Leren Participeren - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

WZC Humanitas: Ruimte voor ontwikkeling van en door vrijwilligers en de woonstudenten.
Fier Leeuwarden: Opgezet voor jonge meisjes en vrouwen uit heel Nederland die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergeweld en mensenhandel, die bij Fier worden opgevangen.


Trip 2: Villa Voorstad - Bewonersbedrijf Berflo Es - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Villa Voorstad: Het (nieuwe) buurthuis in de hipste volksbuurt van Deventer. Van, voor én door alle bewoners van de wijk Voorstad.
Bewonersbedrijf Berflo Es: Bewoners die hun eigen wijk leefbaarder willen maken door voor bewoners en hun buurt bezig te willen zijn. Eventuele verdiensten vloeien terug naar de wijk.


Trip 3: Bestuurdersbank Westland - Eat&meet Present Deventer - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Bestuurdersbank Westland: Koppelt vraag en aanbod van bestuurlijke expertise voor vrijwilligersorganisaties in Westland en gaat over goed besturen en organiseren van, voor en door vrijwilligers.
Eat&meet Present Deventer: Gastgezin zijn voor vluchtelingen voor één avond.


Trip 4: De Groene Golf - PEP Den Haag - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

De Groene Golf: Duurzaamheidscentrum De Groene Golf is een werkplaats voor inspiratie en praktijk rond duurzaamheid en lokale veerkracht, voor mensen die duurzaamheid en lokale veerkracht ondersteunen.
PEP Den Haag: Vernieuwend bemiddelen naar vrijwilligerswerk, samen met vrijwilligers.


Trip 5: Hogeschool van Amsterdam - Huis der Taal - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Hogeschool van Amsterdam: Door de inbedding in de studie komen studenten in aanraking met vrijwilligersorganisaties. Voor de doelgroepen is het verfrissend. Ouderen krijgen jong optimisme en voor kinderen zijn studenten vaak een rolmodel.
Huis der Taal
: Een Deventenaar en een anderstalige Deventenaar ontmoeten elkaar wekelijks om het Nederlands te oefenen.


Trip 6: Rechtop - ScoutingNL #2025 - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Rechtop: Bij Rechtop staat de koffietafel centraal, dé ontmoetingsplek. De centrale vraag is: ‘Wat vind jij leuk om te doen? en: ‘Wat heb jij nodig om dit te realiseren?
ScoutingNL #2025: Het bouwen en implementeren van een toekomstvisie met vrijwilligers. Verenigen 3.0 en verder!


Trip 7: Hotspot Hutspot - Buurthuiskamer Zandweerd - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Hotspot Hutspot: Hotspots zijn tijdelijke locaties, gevestigd op braakliggende grond. Ze bestaan uit een moestuin en een binnenruimte met keuken. In de moestuin verbouwen tieners en buurtbewoners samen groenten, fruit en kruiden. Maar er gebeurt meer.
Buurthuiskamer Zandweerd: Vrijblijvend binnenlopen voor een gratis kopje koffie of thee en een praatje maken aan de buurthuistafel. Maar ook komen met een vraag of met een groepje iets organiseren. Wij proberen u met kennis en contacten in de buurt te helpen.

Trip 8: De Molentuin - Your Neighbour is Your Ticket - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

De Molentuin: Buurtbewoners die behoefte hadden aan een groene ontmoetingsplek namen er acht jaar geleden het initiatief toe. Ze beheren de tuin zelf. De eerste zes jaar was de buurttuin eigendom van het Woonbedrijf. Toen dat de grond wilde verkopen om er te gaan bouwen, kocht Stichting De Molentuin de tuin via crowdfunding aan.
Your Neighbour is Your Ticket:
Buurtbewoners nodigen buren uit om samen activiteiten te ondernemen. Er zijn gezamenlijke maaltijden in de collectieve ruimtes van de flat.3. Trips Buitengebied

Trip 1: Ulebelt - Link050 - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Ulebelt: een centrum waar jong en oud in een prettige groene ambiance kan genieten en leren van het buiten zijn, de natuurrijke tuinen, twee natuurspeelplekken en de kinderboerderij.
Link050: een nieuwe plek in Groningen voor alles over vrijwilligerswerk, op een bijzondere manier


Trip 2: Liliane Fonds - Regiegroep Schalkhaar - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Liliane Fonds: De Liliane City Jungle is de grootste en stoerste apenkooi van Nederland waar kinderen kunnen ervaren hoe het is om obstakels te moeten overwinnen.

Regiegroep Schalkhaar: Dorpsbewoners, als leden of klanten van maatschappelijke organisaties, jagen samenwerking aan.


Trip 3: Werkgroep Rielerenk/Douwelerkolk - Theaternetwerk Delft - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Werkgroep Rielerenk/Douwelerkolk: Verrijking van natuur- en cultuurwaarden (met inpassing van allerlei oude landschapselementen) maakt de Deventer Groen Long steeds aantrekkelijker voor alle burgers.
Theaternetwerk Delft: De crux is dat dit netwerk organisch en zelfregulerend is. Vrijwilligers ondersteunen niet alleen, ze bepalen. Een project of activiteit bestaat alleen bij de gratie van diegenen die het oppakken.


Trip 4: Kulturhus De Spil - Cultuurhuus Bathmen - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Kulturhus De Spil: wil de spil zijn in de dorpsgemeenschap Lettele. Zij doet dit via de inzet van vele vrijwilligers, onder andere van diverse verenigingen uit het dorp. Het kulturhus kan op deze manier plek bieden aan activiteiten waar behoefte aan is, en de verenigingen financieel ondersteunen.
Cultuurhuus Bathmen:
5.600 inwoners en talloze vrijwilligersinitiatieven die ervoor zorgen dat het dorp bruist en leefbaar blijft.


Trip 5: IJssellandschap - UVV Tilburg - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

IJssellandschap: Groene vrijwilligers onderhouden 4000 hectare landschap en onderhouden mensen over alles wat daar gebeurt.
UVV Tilburg: Vrijwilligers bieden kortdurende hulp aan patiënten die plotseling opgenomen worden in een ziekenhuis of verpleeghuis en die niet het sociale netwerk hebben om alles thuis en in hun nieuwe omgeving op rolletjes te laten lopen.4. Trips Stad

Trip 1: Nuon Foundation - Muziekkoepel NB Worpplantsoen - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Nuon Foundation: Helpt Nuonmedewerkers om hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en zich ook naast hun werk te ontwikkelen. Met veel ruimte voor eigen initiatief.
Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen
: Beheren, onderhouden en kostendekkend exploiteren van een prachtige plek (uitzicht op de IJssel) met een mooie culturele agenda.


Trip 2: Stop Pesten Nu - Politiekids Zwolle - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Stop Pesten Nu: SPN heeft onder meer de Landelijke Dag tegen Pesten (19 april) op de kaart gezet. Doel van de stichting is om het pesten in Nederland met 1 procent per jaar terug te dringen.
Politiekids Zwolle
: Een co-creatie van de politie, welzijn, scholen, Sportservice, Doomijn, de atletiekvereniging, het ROC en het Rode Kruis. Kinderen van zeven tot en met elf jaar helpen mee om de veiligheid en leefbaarheid in wijken te verbeteren.


Trip 3: VriendenDiensten - Humanitas Wel Thuis - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

VriendenDiensten: Uitvoering van maatjesactiviteiten, ggz-clientondersteuning en een zelfregiecentrum.
Humanitas Wel Thuis: Vrijwilligers brengen rust in gezinnen die te maken hebben met hulpverlening van Jeugdzorg.


Trip 4: Landschap Overijssel - Groen en Mens - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Landschap Overijssel: Beschermen, beheren en ontwikkelen voor mens, plant en dier SAMEN met allerhande vrijwilligers.
Groen en Mens: Behoud en de ontwikkeling van natuur en landschappelijke waarden in de gemeenten Deventer en Voorst in combinatie met hulp aan mensen in Oost-Europa.


Trip 5: CDA - Sallandse Dialoog - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

CDA: De politieke partij als vrijwilligersorganisatie. Inzicht in de basis van onze democratie!
Sallandse Dialoog
: In 2015 opgericht om meer financiële redzaamheid te bevorderen. Het is een coöperatie met 30 partners; bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties.


Trip 6: Vrijwilligerscentrale Deventer - Aanmeldpunt Zorg voor Elkaar Breda - Pitches & Fondsenmarkt

Vrijwilligerscentrale Deventer: Het runnen van projecten en het geven van ondersteuning, bijvoorbeeld door Vrijwilligerscolleges.
Aanmeldpunt Zorg voor Elkaar Breda: Werken aan een solide, toekomstbestendige en betaalbare infrastructuur voor hulp en zorg voor Bredase burgers. Door burgers, vrijwilligers en betaalde professionals.


Trip 7: Deventer Dagsociëteit - Digitale Bemiddeling (Lucas Meijs) - Pitches & Fondsen/informatiemarkt

Deventer Dagsociëteit: Een ontmoetings- en activiteitencentrum voor vitale en minder vitale senioren in Deventer.
Digitale Bemiddeling (Lucas Meijs): De voors en tegens en de kansen die nu blijven liggen, door Lucas Meijs op basis van WeHelpen en NLvoorelkaar.